En

GIẢI PHÁP CAMERA CẢM BIẾN ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA

 • Độ chính xác cao ±0.3℃(khi hoạt động kèm với bộ blackbody)
 • Hiệu quả cao Hỗ trợ đo nhiệt độ không tiếp xúc, sàng lọc nhanh chóng, Khoảng cách đo xa, bao phủ rộng và đo được nhiều người cùng một lúc
 • Cơ chế cảnh báo sớm tự động, tiết kiệm rất nhiều nhân lực và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
 • Tra cứu, phân tích dữ liệu đã lưu và kết hợp với phần mềm.
   
 

Các sản phẩm khác

GIẢI PHÁP CAMERA CẢM BIẾN ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA

GIẢI PHÁP CAMERA CẢM BIẾN ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA

 • Độ chính xác cao ±0.3℃(khi hoạt động kèm với bộ blackbody)
 • Hiệu quả cao Hỗ trợ đo nhiệt độ không tiếp xúc, sàng lọc nhanh chóng, Khoảng cách đo xa, bao phủ rộng và đo được nhiều người cùng một lúc
 • Cơ chế cảnh báo sớm tự động, tiết kiệm rất nhiều nhân lực và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
 • Tra cứu, phân tích dữ liệu đã lưu và kết hợp với phần mềm.
   
Chi tiết