En
IZSI140MV2812SML

IZSI140MV2812SML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: IZSI140MV2812SML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 21.325.000 VND
Chi tiết
ISVD10ZHI2250SML

ISVD10ZHI2250SML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: ISVD10ZHI2250SML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 19.865.000 VND
Chi tiết
SSN16RPG

SSN16RPG

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SSN16RPG
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 37.259.000 VND
Chi tiết
SBH200-ESML

SBH200-ESML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SBH200-ESML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 67.984.000 VND
Chi tiết
DHI-NVR5416SML-4KS2

DHI-NVR5416SML-4KS2

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: DHI-NVR5416SML-4KS2
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 38.600.000 VND
Chi tiết
1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC

1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: 1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 13.250.000
Chi tiết
1230EPSML-DH-IPC- HDBW

1230EPSML-DH-IPC- HDBW

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: 1230EPSML-DH-IPC- HDBW
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 11.650.000 VND
Chi tiết
SSN32RPG

SSN32RPG

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SSN32RPG
Tình trạng: 2-3 ngày
Liên hệ
Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24x-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24x-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24x-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24fx-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24fx-GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24fx-GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t8fx-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t8fx-GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-12t8fx-GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24t-GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24p-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24p-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48p-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-48p-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4-DC

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4-DC

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24t-10GE4-DC
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4-DC

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4-DC

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-48t-10GE4-DC
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-48t-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-24t-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-12t-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12p-10GE4

 • Nhà sản xuất: EXTREME
 • Mã sản phẩm: X440-G2-12p-10GE4
 • Tình trạng: 2-3 ngày
 • Liên hệ

Chi tiết
12