En
SSN16VPSMART

SSN16VPSMART

Đầu ghi hình NVR 16 kênh
Hãng sản xuất: Sambo

Xuất xứ: Korea
Giá: Liên hệ
Chi tiết
​IYI5200MV2912

​IYI5200MV2912

Camera IP hình trụ hồng ngoại
Hãng sản xuất: Sambo
Xuất xứ: Korea
Giá: Liên hệ
Chi tiết
IZSI140MV2812SML

IZSI140MV2812SML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: IZSI140MV2812SML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 21.325.000 VND
Chi tiết
ISVD10ZHI2250SML

ISVD10ZHI2250SML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: ISVD10ZHI2250SML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 19.865.000 VND
Chi tiết
SSN16RPG

SSN16RPG

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SSN16RPG
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 37.259.000 VND
Chi tiết
SBH200-ESML

SBH200-ESML

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SBH200-ESML
Tình trạng: 2 - 3 ngày
Giá: 67.984.000 VND
Chi tiết
DHI-NVR5416SML-4KS2

DHI-NVR5416SML-4KS2

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: DHI-NVR5416SML-4KS2
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 38.600.000 VND
Chi tiết
1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC

1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: 1220MPSML-S-I2/DH-HWF-IPC
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 13.250.000
Chi tiết
1230EPSML-DH-IPC- HDBW

1230EPSML-DH-IPC- HDBW

Nhà sản xuất: Dahua
Mã sản phẩm: 1230EPSML-DH-IPC- HDBW
Tình trạng: 2-3 ngày
Giá: 11.650.000 VND
Chi tiết
SSN32RPG

SSN32RPG

Nhà sản xuất: Sambo
Mã sản phẩm: SSN32RPG
Tình trạng: 2-3 ngày
Liên hệ
Chi tiết
1